Ինչպես դառնալ գործընկեր

Domart - ի հետ աշխատելու առավելությունները

Ամսական 10.000 այցելու

Խանութներում և կայքում ծառայությունների լուսանկարներ և նկարագրություններ

Գովազդ և ծառայությունների խթանում հաճախորդների համար

Պահանջվող փաստաթղթերի ցանկ

Հարկային մարմնում
գրանցման վկայագիր

Պայմանագիրը կնքելու լիազորագիր, եթե պայմանագիրը չի կնքվում Կանոնադրության հիման վրա գործող անձի կողմից

Գլխավոր տնօրեն նշանակելու մասին արձանագրություն (կարգ)

Քաղվածք Իրավաբանական անձանց միասնական պետական ​​ռեգիստրից (անհատ ձեռնարկատերերի համար), որը գործում է ոչ ավելի, քան 1 ամիս

Որոշ տեսակի աշխատանքների կատարման թույլտվություններ (անհրաժեշտության դեպքում)

Որոշակի ծառայությունների համար պատասխանատվության ապահովագրություն

Լրացրեք հայատը